Tag Archives: ngữ pháp

học ngữ pháp – xỏ xiên

“Khi dùng ngôn ngữ mình thòng thêm rất nhiều hàm ngôn.” nhận định này tòi ra từ bài học sáng nay: ngôn ngữ trong bối cảnh bao hàm nhiều tiền giả định, tức là những thứ người nói chắc mẩm … Continue reading

Posted in egreentea | Tagged | Leave a comment

học ngữ pháp – mới và cũ

bài học ngữ pháp buổi sáng của mình tiến đến cấu trúc câu, được một trường phái mô tả là cấu trúc chủ – vị và trường phái khác, đề – thuyết hồi phổ thông, trước giai đoạn lười học, … Continue reading

Posted in egreentea | Tagged | Leave a comment