Tag Archives: letter

gửi X

Nếu bạn tìm được mã Morse tôi đánh qua mùi hoa cứt lợn bạn sẽ biết phần sau của câu đố đồng thời là chìa khoá của nó chôn dưới mảng bùn liêu xiêu chưa kịp bám thêm bèo đã … Continue reading

Posted in a letter a week, egreentea, translation, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Gửi F

Tên bạn hay nhất thế gian. Âm thanh cất lên từ phụ âm thứ nhất tưởng ngân ra mãi được nhưng chạm vào phụ âm thứ hai dịu dàng, từ đó gấp một đường sắc lẻm, nảy lên và lấp … Continue reading

Posted in a letter a week, egreentea, next to me, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Gửi C

Tôi chưa bao giờ biên thư cho bạn-thiệt-là-bạn theo kiểu bán hư cấu như vầy cả. Hoặc là tôi email cho bạn qua cái địa chỉ viết bằng tiếng Tây nếu không nhờ máy nhớ thì tôi chỉ sẽ đến … Continue reading

Posted in a letter a week, next to me | Tagged , | Leave a comment

Gửi B

Mình xem với nhau một bộ phim tôi không rõ sau đó nên cười hay nên khóc. “Nên” là chuyện đếch đứa nào quan tâm nhưng cả bọn vẫn nhìn nhau xớ lớ kiểu “rồi sao nữa” như thể hy … Continue reading

Posted in a letter a week, next to me, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Gửi A

Tôi đến thăm bạn vào buổi trưa, hình như làm bạn giật mình. Cũng hình như cái ngạc nhiên của bạn không do cuộc thăm viếng ban trưa mà vì khách thăm là tôi. Trong một tích tắc, bạn nhìn … Continue reading

Posted in a letter a week, egreentea, next to me, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment