Tag Archives: egreentea

dùng một trăm tám tám nghìn gửi ba cái thư

mình viết thư cho người thân ở nước ngoài. viết xong thấy thư chưa sinh động nên đi in một số hình chụp sinh hoạt và ngao du của mình để thêm vào đấy. chọn được mười sáu cái hình … Continue reading

Posted in egreentea | Tagged | Leave a comment