Tag Archives:

nuôi mẻ

Bà nuôi mẻ bằng cách bỏ cơm nguội vào một cái hũ nhựa và cho thêm ít “cái mẻ” lên cơm, đóng hộp lại, để vào góc chạn, khoảng một tuần là xong. Mình hỏi vậy mẻ là cơm nguội … Continue reading

Posted in next to me | Tagged | Leave a comment

Bà mình gần tám mươi tuổi. Bà nói trước năm 1935 không ai kê khai ngày tháng sinh cả (mẹ cần-phơm) và  chứng minh nhân dân chỉ ghi tượng trưng là 1930. Chắc tính tới năm 2012 bà còn khoảng … Continue reading

Posted in next to me | Tagged | Leave a comment