Week 42: “Octopus, Heart, Street, Sky, Drape, Year, Tall, Triangle, Coffee”

The Turtle looked at me and said “You have the heart of an Octopus.”

Now I LIKED octopuses, they’re round, red; they crawl like heavy clouds on the bottom of the sea; they are curious. But I did not know their heart. So I asked the turtle “What does that mean?”

The turtle said “Exactly” then paddled away.

Marine creatures are just strange. If I am to possess the heart of an animal I’d rather it be of an aerial one, like Square Dishes, with their folding sets of wings and their dusky feathers that swivel forever mid air and block the Smaller Dishes from breathing so the Smaller Dishes die soon after they’re born, and they drift to the Quak and become fertilizer for the Quak Ants.

So I did not think of that anymore, but then on the 6th of March when Nion reversed, my morning coffee was visited by a one-eyed octopus who wanted to recite the story of his life. If I knew this story would become mine I might have thought about it a little more, but at that moment I basically was looking at the street without so much as half a thought in my mind so I said “go ahead.”

This Octopus was born out of a love triangle between his mom Octozacodron and Venom Tall and Venom Short, of this latter he said the mix of venoms ate up his eyes. His body produced enough immunoglobulin for him to survive, and besides the fact that he grew terribly fast one of his eyes regenerated. This eye only saw triangles – triangle Corals, triangle Sea Cucumber, triangle Laplax, but it was really just a small inconvenience. He asked if I agreed, well, I wasn’t in opposition of that so I said I agreed.

Then he said “thank you, that’s all I need to know. Now I shall complete the transformation for you.”

What?

He said “Your life has always been in danger as you get closer and closer to the sky. Not that you fly, no, but the sky has been falling down at a horrific rate. You can’t see it, and face it you don’t see much of anything at all, the thing is, without transformation you will not live past this year end. I am here because I promised the Sea to protect you. You’re one of us anyway. You don’t know it, really, and here to face it again, you don’t know much at all, the thing is, there are inescapable things like the sky falling but there are also reversible stuff, like turning you back into a Blue Soil Creature.”

I said “If not how long do I have left?”

He said “it’s irrelevant because the transformation has already begun. When you agreed to seeing triangles as a small convenience you’ve started re-turning into what you were originally.”

Gee fucking lord, the squat was I originally?

But I did not have enough time to finish that thought. My mouth had flattened and my chin disappeared. My neck lengthened so much I had a feeling I was reeling forward. My legs merged into what I recognized was a tail. Now I couldn’t turn my head that much anymore but I was still able to look back because my eyes were on the sides of my head (I no longer felt pretty) and I saw large fins growing out of my blue, smooth body. Somehow I was horizontal without moving from my upright position. And I saw the sky. The sky, so close it looked like it draped on me. Yes I saw the sky. Orange, or a color I was no longer sure of.

And the Octopus final words blended into my matted skin: “Comes Tra.”

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write | Leave a comment

Week 41: “Song, Nathan, Larson, Top, Upright, Team, No hair, Off-white”

glacier-kayak-trek-02

I’d ride a shark one day, says Nathan

You can, says Larson

The shark will sing a song I wouldn’t understand, but I’d smile with it, says the one with no hair

You can, says Larson

We would swim to that iceberg that shows three of its million tops, says the one whose skin is way way way off-white, rather dark-grey-green-almost-dead

You mean tip, says Larson

Top, Larson, top. They’re so wide, like mountains, says the one who no longer sits upright

You can, says Larson

I’ll stand there a bit, says he before sleep

You can, says Larson

Could you take a picture of me? Asks the one who speaks as softly as a whisperer

I will. I’ll show it to you. A picture of yours and the shark on that iceberg tip – top, says Larson

But would your camera get wet? Asks a voice that breaks

I’ll have a water proof case for it, reassures Larson

It would be such a good picture, says a silent touch of a face resting on the pillow

It would be such a good picture, says Larson.

 

The team who has been standing around does not know what is said afterward.

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, Uncategorized | Leave a comment

hát: ru táo

cropped-img_4303.jpg

ngủ ngon quả táo rụng lên trời
bay nhanh đám mây nặng chực rơi
cuộn tròn ngày gần tắt
thu vào lời gần ngắt
tôi nghĩ tới nơi
còn vương viền hình em
miền le lói đó có ngủ không?
tôi tẻ hạt vân xanh đắng vỏ chua lòng
như cứt mèo mới giấu
hắt lên cây gió
để hắn tìm em
tôi thì, xin em,
Tôi
đôi gân kheo cứng
có đi cũng chẳng đến nơi
cố thêm nhời lẻ loi
để táo rụng lên trời để mây rơi
ngày tôi tắt
lời tôi ngắt
xin le lói viền hình em.

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

Hát: Sang đồi

cropped-img_4303.jpg

Tóc em mượt huyền như suối
Bỗng con cá chuối mò ra
Trắng như hoa
Ới a

Trán em thơm đằm như mạ
Bỗng con quạ lù đù
Thập thò thập thù
Ịn ừ

Tay em êm tựa vi lô
Bỗng con giun loắng ngoắng
Quấn vẫn quẫy sằng
Ậm ằng

A cái thân em
Nửa thẳng nửa chùng
Cành trơn cành rậm
Nút vòng nút xuôi
Bỗng đâu một sáng xanh giời
Bắt con cá chuối
Sang đồi biên thơ
Í ơ

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

hát: cây thù lù

cropped-img_4303.jpg

à ơi cái giống thù lù
quả xanh không tỏ nỗi mù quả sanh
à ơi ai hái để dành
mát ngày nóng nực mấy lành viên niên
à ơi cây dại cành điên
con trâu cũng gặm mà tiên cũng nhờ
à ơi có thấy bao giờ
xin nương cho khéo chớ vờ thanh minh
à ơi bôm bốp tính tình
à ơi đôi nhẽ ơi mình ơi ai

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

hát: thân em

cropped-img_4303.jpg

thân em như cái lồng bàn
gá vào gác bếp úp càn ngửa khôn
tân thời tủ lạnh có hơn
rỗng lòng em vẫn không hờn chi ai
nhặng ruồi dấp díu canh dài
đếm bao khe kẽ em cài kín khe
cứ che mấy được thì che…

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized, unstranslatable | Leave a comment

hát: hỏi gương

cropped-img_4304.jpg

gương kia ngự ở trên tường
thế gian ai chuẩn được dường như ta
gương rằng
hình dung khả ái nuột nà
giọng trầm tiếng bổng khoan hoà êm tai
cầm kỳ thi hoạ đều tài
thể thao thể dục ngàn bài thâm tri
thế gian có nhất có nhì
cô mà nhì thì không ai nhất
cô mắc gì băn khoăn
cô rằng
có người kém ấy vạn lần
nhơn nhơn tự đắc giành phần với ta
gương rằng
nhơn tình trùng ngận hữu là
xe xua chi chớ cho già cô ơi
cô cắc cớ
vậy thế gian nào ta mới nhứt?
gương rằng
cô đã thấy còn thắc mắc nỗi gì?
cô vùng vằng
gương ngươi bé tí phẳng lì
thấu bao nhiêu đỗi mà quy ta loà
gương rằng
bận này tôi cũng khó ở, cô à,
thôi bai.

chuyện này chưa dứt nhưng không thể hát được nữa nên xin để kỳ sau chuyện tiếp

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

Hát: a flower for you

cropped-img_4303.jpg

We shall speak when nothing matters
anymore, like a withered flower
too dead to think
of blooming

Yellow gets yellower
Green gets greener
Who makes you
Yearn for blue

Here is a flower
Withered
Too dead to think
Of blooming

Here’s for you
Who gets farther
And bluer
Too blue
Even for you

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

hát: cô Kờ ngủ trưa

cropped-img_4303.jpgghếch chân lên trán đánh giấc trưa

một mảnh mộng con bé cũng thừa

ấp e dè chén chưa đầy bát

khủng khỉnh đong đưa nữa vẫn vừa

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc | Leave a comment

Hát: The physicist’s Ferris wheel

cropped-img_4304.jpg

They’ve built a ferris wheel
In the zoo
where afternoons spill on ice-cream trucks
And the trees, tall and short
Absorb the larks’ trills
The ferris wheel lights up at night
Spins it spins as leisurely as the days
o ferris wheel

You say there are strong and weak
Gravitational and electromagnetic
The forces that keeps things together
And bind them forever
No probing, no fusing
You can’t see them moving

They’ve built a ferris wheel
In the zoo
where afternoons spill on ice-cream trucks
And the trees, tall and short
Absorb the larks’ trills
The ferris wheel lights up at night
Spins it spins as leisurely as the days
o ferris wheel

The experiments we slate
The formulae we fake
The hypotheses that radiates
The failures we anticipate
We go on we continue
There is no end to a circle

They’ve built a ferris wheel
In the zoo
where afternoons spill on ice-cream trucks
And the trees, tall and short
Absorb the larks’ trills
The ferris wheel lights up at night
Spins it spins as leisurely as the days
o ferris wheel

There is no end to a circle
There is no farewell
On a ferris wheel

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, Uncategorized | Leave a comment