hát: cây thù lù

cropped-img_4303.jpg

à ơi cái giống thù lù
quả xanh không tỏ nỗi mù quả sanh
à ơi ai hái để dành
mát ngày nóng nực mấy lành viên niên
à ơi cây dại cành điên
con trâu cũng gặm mà tiên cũng nhờ
à ơi có thấy bao giờ
xin nương cho khéo chớ vờ thanh minh
à ơi bôm bốp tính tình
à ơi đôi nhẽ ơi mình ơi ai

Advertisements
Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

hát: thân em

cropped-img_4303.jpg

thân em như cái lồng bàn
gá vào gác bếp úp càn ngửa khôn
tân thời tủ lạnh có hơn
rỗng lòng em vẫn không hờn chi ai
nhặng ruồi dấp díu canh dài
đếm bao khe kẽ em cài kín khe
cứ che mấy được thì che…

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized, unstranslatable | Leave a comment

hát: hỏi gương

cropped-img_4304.jpg

gương kia ngự ở trên tường
thế gian ai chuẩn được dường như ta
gương rằng
hình dung khả ái nuột nà
giọng trầm tiếng bổng khoan hoà êm tai
cầm kỳ thi hoạ đều tài
thể thao thể dục ngàn bài thâm tri
thế gian có nhất có nhì
cô mà nhì thì không ai nhất
cô mắc gì băn khoăn
cô rằng
có người kém ấy vạn lần
nhơn nhơn tự đắc giành phần với ta
gương rằng
nhơn tình trùng ngận hữu là
xe xua chi chớ cho già cô ơi
cô cắc cớ
vậy thế gian nào ta mới nhứt?
gương rằng
cô đã thấy còn thắc mắc nỗi gì?
cô vùng vằng
gương ngươi bé tí phẳng lì
thấu bao nhiêu đỗi mà quy ta loà
gương rằng
bận này tôi cũng khó ở, cô à,
thôi bai.

chuyện này chưa dứt nhưng không thể hát được nữa nên xin để kỳ sau chuyện tiếp

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

Hát: a flower for you

cropped-img_4303.jpg

We shall speak when nothing matters
anymore, like a withered flower
too dead to think
of blooming

Yellow gets yellower
Green gets greener
Who makes you
Yearn for blue

Here is a flower
Withered
Too dead to think
Of blooming

Here’s for you
Who gets farther
And bluer
Too blue
Even for you

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

hát: cô Kờ ngủ trưa

cropped-img_4303.jpgghếch chân lên trán đánh giấc trưa

một mảnh mộng con bé cũng thừa

ấp e dè chén chưa đầy bát

khủng khỉnh đong đưa nữa vẫn vừa

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc | Leave a comment

Hát: The physicist’s Ferris wheel

cropped-img_4304.jpg

They’ve built a ferris wheel
In the zoo
where afternoons spill on ice-cream trucks
And the trees, tall and short
Absorb the larks’ trills
The ferris wheel lights up at night
Spins it spins as leisurely as the days
o ferris wheel

You say there are strong and weak
Gravitational and electromagnetic
The forces that keeps things together
And bind them forever
No probing, no fusing
You can’t see them moving

They’ve built a ferris wheel
In the zoo
where afternoons spill on ice-cream trucks
And the trees, tall and short
Absorb the larks’ trills
The ferris wheel lights up at night
Spins it spins as leisurely as the days
o ferris wheel

The experiments we slate
The formulae we fake
The hypotheses that radiates
The failures we anticipate
We go on we continue
There is no end to a circle

They’ve built a ferris wheel
In the zoo
where afternoons spill on ice-cream trucks
And the trees, tall and short
Absorb the larks’ trills
The ferris wheel lights up at night
Spins it spins as leisurely as the days
o ferris wheel

There is no end to a circle
There is no farewell
On a ferris wheel

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, Uncategorized | Leave a comment

Hát: tiếng trên đồng

Con lừa ra vào ngơ ngác
Núi phẳng như đồng
Hang phẳng như đồng
Đồng trống không
Con lừa ra vào ngơ ngác

Con cá xuôi xuôi con cá xuôi xuôi
Sông cạn như đồng
Giếng cạn như đồng
Đồng trống không
Con cá xuôi xuôi con cá xuôi xuôi

Bước một vòng lăn một vòng
Nhìn cây nhìn suối
Nhảy lên ngồi xuống
Còn nơi nào để bước để lăn để nhảy để ngồi

Ứ ứ a a
Ứ ứ a a
Tiếng dội lên đồng
Đồng trống không
Ứ ứ a a
Ứ ứ a a
Tiếng dội không
Không không không
Ứ ứ a a
Ứ ứ a a

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment