Category Archives: tình hình âm nhạc

Thư gửi Elise

Sau một năm học đàn piano một bữa học ba bữa nghỉ, bức thư mình đánh cho cô Elise nghe như thế này: “Thưa cô Elise, Chả là hôm nay tôi có thời ran ối tôi viết sai rồi, thời … Continue reading

Posted in egreentea, tình hình âm nhạc | 1 Comment