Category Archives: tình hình âm nhạc

tập đàn

cô giáo piano nói mình ráng mỗi ngày tập đàn một chút. hôm nay chiều ăn bún lòng về có nhiều năng lượng, mình hăm hở tập đàn. đặt đồng hồ mười lăm phút (lâu hơn sẽ nản mà chóng … Continue reading

Posted in egreentea, tình hình âm nhạc | Leave a comment

Thư gửi Elise

Sau một năm học đàn piano một bữa học ba bữa nghỉ, bức thư mình đánh cho cô Elise nghe như thế này: “Thưa cô Elise, Chả là hôm nay tôi có thời ran ối tôi viết sai rồi, thời … Continue reading

Posted in egreentea, tình hình âm nhạc | 1 Comment