Category Archives: tình hình âm nhạc

hát: ru táo

ngủ ngon quả táo rụng lên trời bay nhanh đám mây nặng chực rơi cuộn tròn ngày gần tắt thu vào lời gần ngắt tôi nghĩ tới nơi còn vương viền hình em miền le lói đó có ngủ không? … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

Hát: Sang đồi

Tóc em mượt huyền như suối Bỗng con cá chuối mò ra Trắng như hoa Ới a Trán em thơm đằm như mạ Bỗng con quạ lù đù Thập thò thập thù Ịn ừ Tay em êm tựa vi lô … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

hát: cây thù lù

à ơi cái giống thù lù quả xanh không tỏ nỗi mù quả sanh à ơi ai hái để dành mát ngày nóng nực mấy lành viên niên à ơi cây dại cành điên con trâu cũng gặm mà tiên … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

hát: thân em

thân em như cái lồng bàn gá vào gác bếp úp càn ngửa khôn tân thời tủ lạnh có hơn rỗng lòng em vẫn không hờn chi ai nhặng ruồi dấp díu canh dài đếm bao khe kẽ em cài … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized, unstranslatable | Leave a comment

hát: hỏi gương

gương kia ngự ở trên tường thế gian ai chuẩn được dường như ta gương rằng hình dung khả ái nuột nà giọng trầm tiếng bổng khoan hoà êm tai cầm kỳ thi hoạ đều tài thể thao thể dục … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

Hát: a flower for you

We shall speak when nothing matters anymore, like a withered flower too dead to think of blooming Yellow gets yellower Green gets greener Who makes you Yearn for blue Here is a flower Withered Too dead to think Of blooming … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

hát: cô Kờ ngủ trưa

ghếch chân lên trán đánh giấc trưa một mảnh mộng con bé cũng thừa ấp e dè chén chưa đầy bát khủng khỉnh đong đưa nữa vẫn vừa

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc | Leave a comment

Hát: tiếng trên đồng

Con lừa ra vào ngơ ngác Núi phẳng như đồng Hang phẳng như đồng Đồng trống không Con lừa ra vào ngơ ngác Con cá xuôi xuôi con cá xuôi xuôi Sông cạn như đồng Giếng cạn như đồng Đồng … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

Hát: Ngày ngày trông trông

Một ngày tắc kè không đổi màu Tôi sẽ mang cho em Đám mây nhàu Gói xôi Một ngày kiến không dẫn đường Tôi sẽ mang cho em Vạt nắng gương Soi lưng em đằm bóng Ngày nào không dài … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

tập đàn

cô giáo piano nói mình ráng mỗi ngày tập đàn một chút. hôm nay chiều ăn bún lòng về có nhiều năng lượng, mình hăm hở tập đàn. đặt đồng hồ mười lăm phút (lâu hơn sẽ nản mà chóng … Continue reading

Posted in egreentea, tình hình âm nhạc | Leave a comment