Category Archives: tình hình âm nhạc

hát: cô Kờ ngủ trưa

ghếch chân lên trán đánh giấc trưa một mảnh mộng con bé cũng thừa ấp e dè chén chưa đầy bát khủng khỉnh đong đưa nữa vẫn vừa Advertisements

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc | Leave a comment

Hát: tiếng trên đồng

Con lừa ra vào ngơ ngác Núi phẳng như đồng Hang phẳng như đồng Đồng trống không Con lừa ra vào ngơ ngác Con cá xuôi xuôi con cá xuôi xuôi Sông cạn như đồng Giếng cạn như đồng Đồng … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

Hát: Ngày ngày trông trông

Một ngày tắc kè không đổi màu Tôi sẽ mang cho em Đám mây nhàu Gói xôi Một ngày kiến không dẫn đường Tôi sẽ mang cho em Vạt nắng gương Soi lưng em đằm bóng Ngày nào không dài … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

tập đàn

cô giáo piano nói mình ráng mỗi ngày tập đàn một chút. hôm nay chiều ăn bún lòng về có nhiều năng lượng, mình hăm hở tập đàn. đặt đồng hồ mười lăm phút (lâu hơn sẽ nản mà chóng … Continue reading

Posted in egreentea, tình hình âm nhạc | Leave a comment

Thư gửi Elise

Sau một năm học đàn piano một bữa học ba bữa nghỉ, bức thư mình đánh cho cô Elise nghe như thế này: “Thưa cô Elise, Chả là hôm nay tôi có thời ran ối tôi viết sai rồi, thời … Continue reading

Posted in egreentea, tình hình âm nhạc | 1 Comment