Category Archives: nhà Hoa

nhà Hoa – P10 (và không đăng nữa)

Tic tic tic tic. Tic tic tic tic. Tic tic tic tic. 15:00:00. Dãy số nháy năm lần rồi biến mất. Cùng với nó, cái đảo và mặt chất lỏng đông màu đen cũng tan biến đi như thể một … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | 3 Comments

nhà Hoa – P9

[…] Nhiệt độ bên trong và bên ngoài cân bằng hoàn hảo. Born thấy làn khí nhẹ len cùng với mình vào căn phòng tối hơn phòng ngoài, có mùi da dễ chịu. Đúng như cậu Tiếp tân nói (cậu … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P8

Người khách chìa danh thiếp về phía Tuấn. – I’m Charmant. Born Charmant[1]. Gọi là “charmant” quả là trật. Đó là một bác nam tầm năm mươi tuổi, thấp người, đầu hói, da xạm, mắt sụp, mũi bè, môi mỏng, … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P7

Cái màn be mỏng lay lay, đầu tiên từ mép gần đất, di lên theo đường dọc và đến gần vành trên thì lượn sóng ngang ra. Đường lượn mới này tạo thành một sóng kích ngược lại sóng ngang, … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P6

Dù có thể khiến những hình ảnh trong thư gần như hiện thực hoá cho người nghe, bản thân Hoàng không có khả năng nhìn tường tận những hình ảnh đó. Bức thư mà anh đã đọc cả ngàn lần … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P5

Hoàng gấp lá thư lại. Tay Hoàng dính dính mồ hôi và cả một ít bột giấy. Dù rất cẩn thận, Hoàng không khỏi làm lá thư mủn đi đôi chút mỗi lần anh đọc nó. Có những tờ, chỗ … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P4

[…] Thằng Tín từ trong nhà đi ra, dừng lại ở ngưỡng cửa. – Anh ơi trong này chưa có nước đâu. Chắc họ khoá lại. – Ờ mày chạy xuống văn phòng nói người ta mở dùm. Nó phi … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P3

Giờ sao anh? Sao gì, làm tiếp chứ sao! Nói vậy nhưng Tuấn vẫn nhìn cửa nhà B14-05 thêm một giây, trông đợi nghe tiếng ống quần chạm vào nhau hoặc tiếng trả lời vói “đây, đây” báo hiệu có … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P2

[…] Cộc cộc cộc cộc Bà Xá gần như có thể nghe được hai đứa gõ cửa xì xào trước nhà. Hai thằng con trai, không ý thức được tầm quan trọng của chuyện bà mở hay đóng cửa, hấp … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

Nhà Hoa – P1

Khi bà Xá nghe rõ những tiếng lao xao ngoài hành lang là tiếng hô “nhẹ thôi”, “qua đây”, “mẹ để đéo giữa đường vầy ai đi” và tiếng chân và tiếng thở nửa nhịp vần nửa hấp tấp, bà … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment