Category Archives: egreentea

Week 26

seeing Grace i talked about you as if you were still ’round and for a moment i believed it too

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, Uncategorized | Leave a comment

Week 25

your thrombosis of a name makes a thump in my heart The idiot needn’t doing so for the rhythm  has dropped  Long ago

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, Uncategorized | Leave a comment

Week 24

you say Let’s find out what infinity is i say Gotta finish my sponge cake you say Hurry i say No, for infinity doesn’t rush nor would it interfere with my sponge cake right here

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, notranslation, Uncategorized | 4 Comments

Week 23

You chose the banana You chose the milk – with fat You chose the sanitary pads You chose my deo I went there today, that supermarket And I didn’t know what to buy Exiting, the stillness of my shopping bag … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

Week 22

May the Do# of your piano Sound May your lego pieces Fit May your dog Eat May your door Shut tight May the past Rest May our pictures there Vanish And may you Too.

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

Week 21

How far is far when we’re born to forget? O – paths! A – we’re born.

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, next to me, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

ngày thứ mười sáu ăn theo con thỏ

mình túm được mấy quan sát và suy tư Dưa hấu sinh ra có hột. Bạn mình nói “tớ thích ăn dưa hấu không hột, cầm nửa quả múc ăn rất đã”. mình nghĩ dưa mà không có hột An … Continue reading

Posted in egreentea, next to me, Uncategorized | Leave a comment

gửi Y

Để cất cánh, trước hết cái phi cơ được tách khỏi cầu ống hành khách; nó lùi chầm chậm, ngoặt đuôi xoay 90 độ rồi lò dò như gà đến vạch xuất phát. rồi nó chờ. Rồi. nó lao đến … Continue reading

Posted in a letter a week, egreentea, next to me, translation, Uncategorized | Leave a comment

gửi X

Nếu bạn tìm được mã Morse tôi đánh qua mùi hoa cứt lợn bạn sẽ biết phần sau của câu đố đồng thời là chìa khoá của nó chôn dưới mảng bùn liêu xiêu chưa kịp bám thêm bèo đã … Continue reading

Posted in a letter a week, egreentea, translation, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

gửi W

có một bữa chuồn chuồn đang lướt cao thì bị táng cho một nắm mưa giọt nào giọt nấy nặng như bò. tôi đi làm qua mấy khúc đường to thấy chuột vong nhiều hơn thường lệ. khi tan sở, … Continue reading

Posted in a letter a week, egreentea, next to me, translation, Uncategorized | Leave a comment