Category Archives: egreentea

Week 43: “I, Cactus, Shred, A, Got, Moon, Have, To, Fiber”

When I was seven my aunt said to me Another cactus week and you’d have the moon to shred I did not know what she meant Until I was eight And she said Half a cactus week more I thought … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea | Leave a comment

hát: ru táo

ngủ ngon quả táo rụng lên trời bay nhanh đám mây nặng chực rơi cuộn tròn ngày gần tắt thu vào lời gần ngắt tôi nghĩ tới nơi còn vương viền hình em miền le lói đó có ngủ không? … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

hát: cây thù lù

à ơi cái giống thù lù quả xanh không tỏ nỗi mù quả sanh à ơi ai hái để dành mát ngày nóng nực mấy lành viên niên à ơi cây dại cành điên con trâu cũng gặm mà tiên … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

Hát: The physicist’s Ferris wheel

They’ve built a ferris wheel In the zoo where afternoons spill on ice-cream trucks And the trees, tall and short Absorb the larks’ trills The ferris wheel lights up at night Spins it spins as leisurely as the days o … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, Uncategorized | Leave a comment

Hát: tiếng trên đồng

Con lừa ra vào ngơ ngác Núi phẳng như đồng Hang phẳng như đồng Đồng trống không Con lừa ra vào ngơ ngác Con cá xuôi xuôi con cá xuôi xuôi Sông cạn như đồng Giếng cạn như đồng Đồng … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

Week 30

There is a crayon in my head Which draws things I don’t get There is a shovel in my head Which digs holes I don’t need There is a needle in my head Which for lack of thread Just lies … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

Week 29

As you’re gone The gap between knowing and accepting Is about a week long. I’ll give it that To forget Then perhaps Another To reflect And another To recall Then the last To regret Next week I shall write it … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, Uncategorized | Leave a comment