Category Archives: a letter a week

Gửi C

Tôi chưa bao giờ biên thư cho bạn-thiệt-là-bạn theo kiểu bán hư cấu như vầy cả. Hoặc là tôi email cho bạn qua cái địa chỉ viết bằng tiếng Tây nếu không nhờ máy nhớ thì tôi chỉ sẽ đến … Continue reading

Posted in a letter a week, next to me | Tagged , | Leave a comment

Gửi B

Mình xem với nhau một bộ phim tôi không rõ sau đó nên cười hay nên khóc. “Nên” là chuyện đếch đứa nào quan tâm nhưng cả bọn vẫn nhìn nhau xớ lớ kiểu “rồi sao nữa” như thể hy … Continue reading

Posted in a letter a week, next to me, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Gửi A

Tôi đến thăm bạn vào buổi trưa, hình như làm bạn giật mình. Cũng hình như cái ngạc nhiên của bạn không do cuộc thăm viếng ban trưa mà vì khách thăm là tôi. Trong một tích tắc, bạn nhìn … Continue reading

Posted in a letter a week, egreentea, next to me, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment