hát: ru táo

cropped-img_4303.jpg

ngủ ngon quả táo rụng lên trời
bay nhanh đám mây nặng chực rơi
cuộn tròn ngày gần tắt
thu vào lời gần ngắt
tôi nghĩ tới nơi
còn vương viền hình em
miền le lói đó có ngủ không?
tôi tẻ hạt vân xanh đắng vỏ chua lòng
như cứt mèo mới giấu
hắt lên cây gió
để hắn tìm em
tôi thì, xin em,
Tôi
đôi gân kheo cứng
có đi cũng chẳng đến nơi
cố thêm nhời lẻ loi
để táo rụng lên trời để mây rơi
ngày tôi tắt
lời tôi ngắt
xin le lói viền hình em.

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s