hát: thân em

cropped-img_4303.jpg

thân em như cái lồng bàn
gá vào gác bếp úp càn ngửa khôn
tân thời tủ lạnh có hơn
rỗng lòng em vẫn không hờn chi ai
nhặng ruồi dấp díu canh dài
đếm bao khe kẽ em cài kín khe
cứ che mấy được thì che…

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized, unstranslatable. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s