hát: hỏi gương

cropped-img_4304.jpg

gương kia ngự ở trên tường
thế gian ai chuẩn được dường như ta
gương rằng
hình dung khả ái nuột nà
giọng trầm tiếng bổng khoan hoà êm tai
cầm kỳ thi hoạ đều tài
thể thao thể dục ngàn bài thâm tri
thế gian có nhất có nhì
cô mà nhì thì không ai nhất
cô mắc gì băn khoăn
cô rằng
có người kém ấy vạn lần
nhơn nhơn tự đắc giành phần với ta
gương rằng
nhơn tình trùng ngận hữu là
xe xua chi chớ cho già cô ơi
cô cắc cớ
vậy thế gian nào ta mới nhứt?
gương rằng
cô đã thấy còn thắc mắc nỗi gì?
cô vùng vằng
gương ngươi bé tí phẳng lì
thấu bao nhiêu đỗi mà quy ta loà
gương rằng
bận này tôi cũng khó ở, cô à,
thôi bai.

chuyện này chưa dứt nhưng không thể hát được nữa nên xin để kỳ sau chuyện tiếp

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s