hát: cô Kờ ngủ trưa

cropped-img_4303.jpgghếch chân lên trán đánh giấc trưa

một mảnh mộng con bé cũng thừa

ấp e dè chén chưa đầy bát

khủng khỉnh đong đưa nữa vẫn vừa

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s