Hát: Ngày ngày trông trông

cropped-img_4303.jpg
Một ngày tắc kè không đổi màu
Tôi sẽ mang cho em
Đám mây nhàu
Gói xôi

Một ngày kiến không dẫn đường
Tôi sẽ mang cho em
Vạt nắng gương
Soi lưng em đằm bóng

Ngày nào không dài
Và đêm nào không cong
Tôi nghe gió cuộn vào lòng
Tôi nghe sóng rách bong
Tôi nghe chim én khóc ròng
Tôi nghe em hát
Ai ải ài ai

Một ngày ngô không tròn múp
Tôi sẽ mang cho em
Tai nhện cụp
Dệt thơ

Một ngày khoai không còn vỏ
Tôi sẽ mang cho em
Mầm cỏ đỏ
Cấy cho hồng máu em

Ngày nào không dài
Và đêm nào không cong
Tôi nghe gió cuộn vào lòng
Tôi nghe sóng rách bong
Tôi nghe chim én khóc ròng
Tôi nghe em hát
Ai ải ài ai

Ngày chưa tới
Tôi mãi trông
Trông mãi trông
Cho ngày không tới
Trông mãi trông
Vì ngày không tới
Trông mãi trông
Ai ải ài ai

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s