Monthly Archives: May 2018

nhà Hoa – P8

Người khách chìa danh thiếp về phía Tuấn. – I’m Charmant. Born Charmant[1]. Gọi là “charmant” quả là trật. Đó là một bác nam tầm năm mươi tuổi, thấp người, đầu hói, da xạm, mắt sụp, mũi bè, môi mỏng, … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P7

Cái màn be mỏng lay lay, đầu tiên từ mép gần đất, di lên theo đường dọc và đến gần vành trên thì lượn sóng ngang ra. Đường lượn mới này tạo thành một sóng kích ngược lại sóng ngang, … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P6

Dù có thể khiến những hình ảnh trong thư gần như hiện thực hoá cho người nghe, bản thân Hoàng không có khả năng nhìn tường tận những hình ảnh đó. Bức thư mà anh đã đọc cả ngàn lần … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P5

Hoàng gấp lá thư lại. Tay Hoàng dính dính mồ hôi và cả một ít bột giấy. Dù rất cẩn thận, Hoàng không khỏi làm lá thư mủn đi đôi chút mỗi lần anh đọc nó. Có những tờ, chỗ … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P4

[…] Thằng Tín từ trong nhà đi ra, dừng lại ở ngưỡng cửa. – Anh ơi trong này chưa có nước đâu. Chắc họ khoá lại. – Ờ mày chạy xuống văn phòng nói người ta mở dùm. Nó phi … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment