phân vân

phân vân - 1

phân vân giấc mộng chẻ đôi
đường đồng thì tối đường đồi thì trơn
bên này cú hú hồi lơn
bên kia nhái ré lươn truờn ngang nghe

tang tình cơm nắm muối mè
ta ngồi ta ngẫm từ hè sang đông
đông rồi ta vẫn lòng vòng
xuân vừa ập tới đã thòng sang thu

thấu rằng càng nghĩ càng ngu
thì ta giãn trán, ta đu ra đường
cú nó chán nó đã về phường
nhái cũng nín, và lươn núp rồi

phong thanh lanh lảnh có lời
xì xào có nhạc nhẹ nhời cỏ cây
đường rày ngó tựa đường mây
mộng ta thắt nút lội lầy cho nhanh
sáng giời đâu được mấy canh

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, notranslation, Uncategorized, unstranslatable. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s