Monthly Archives: April 2018

nhà Hoa – P3

Giờ sao anh? Sao gì, làm tiếp chứ sao! Nói vậy nhưng Tuấn vẫn nhìn cửa nhà B14-05 thêm một giây, trông đợi nghe tiếng ống quần chạm vào nhau hoặc tiếng trả lời vói “đây, đây” báo hiệu có … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P2

[…] Cộc cộc cộc cộc Bà Xá gần như có thể nghe được hai đứa gõ cửa xì xào trước nhà. Hai thằng con trai, không ý thức được tầm quan trọng của chuyện bà mở hay đóng cửa, hấp … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

Nhà Hoa – P1

Khi bà Xá nghe rõ những tiếng lao xao ngoài hành lang là tiếng hô “nhẹ thôi”, “qua đây”, “mẹ để đéo giữa đường vầy ai đi” và tiếng chân và tiếng thở nửa nhịp vần nửa hấp tấp, bà … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

phân vân

phân vân giấc mộng chẻ đôi đường đồng thì tối đường đồi thì trơn bên này cú hú hồi lơn bên kia nhái ré lươn truờn ngang nghe tang tình cơm nắm muối mè ta ngồi ta ngẫm từ hè … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, notranslation, Uncategorized, unstranslatable | Leave a comment