Monthly Archives: March 2018

những con khủng long không tuyên bố

dừng bao lâu em mới mỏi hỏi bao lâu em mới lắng nghe tôi đã bịt lối thoát của những con khủng long không tuyên bố em cố làm gì? con sông tôi dành nước đó cho em nóng và … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

tóc

cho tôi một nhánh hoa để tôi cài lên tóc không tôi cạo đầu mất thì rơi phéng cả hoa

Posted in 52 weeks to write, a story a week, Uncategorized | Leave a comment

cổng hoa

Cậu thơ, cậu bảo, lại dùng trà Em sắm hài xinh lấm tấm hoa Em đeo cái nải xanh biêng biếc Em đi, chẳng chốc đã chạm nhà.  Chó một đôi con ngoe nguẩy đít luýnh quýnh ra điều hắn … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, Uncategorized, unstranslatable | Leave a comment

xuôi dòng

Đò con một chiếc xuôi dòng ta đi thấy ngược, ta vòng vào đây Ngó ai tha thướt như mây ta theo. Người quát: “Ơ này, đi đâu?” Đò bao chuyến mãi không thấy bến Đã cam rồi, lại đến … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cháu đưa đàn nhện đi chơi Ông nói Mày ôm cho khéo không rơi cả bầy Cháu cho vào cái túi dầy Ông nói Chân tay nó mỏng, hẳn tày hoày ra Quả, mười chết bảy còn ba Hai còn … Continue reading

Posted on by tara1910 | Leave a comment