Chim, Thỏ, Rết, Kiến, Nai | Bird, Rabbit, Millipede, Ant, and Deer

 

ret

Con chim to
đậu trên cành
cánh quấn quanh
bụng
nhảy lò cò
ngủ gật
còn ngáy to
ngã
vào lỗ cây
lục cà lục lục
mắc kẹt
không leo lên được
Khóc
cũng chẳng ai lo
Chim to
cái mỏ cũng to
quẫy
trong hốc
tối mò
thò
mỏ
theo một lỗ
ra ngoài
thì chỉ được một mẩu
không đủ banh họng gào
Tiếng lúc bấy giờ
nghe:
khọc khọc khọc khò khò khò

Con thỏ
ăn cỏ
uống nước
lui cui lui cui
chả biết
làm gì tiếp
lại ăn cỏ
lại uống nước.
Con rết
đi mãi không hết đường
lượn lờ lượn lượn
phải trái xuống lên
chân cẳng
không bao giờ rối
nhưng
bỗng thấy phiền.
Con kiến
xông pha
găm mồi xa
tha mồi nhỏ
lúc đói
ăn mồi
ăn hết rồi
không dám về nhà.
Con nai tơ
đạp cỏ xanh
nhìn dáo dác
ngơ ngác
đạp thêm một phát
bẹp con rết
giật mình
nhảy pặc pặc
kiến chạy đi
thỏ cũng chạy đi
Nai
sợ.

Con chim to
nghe gió
huýt ra
Nai lại gần
Chim
thò mỏ ra
trúng mắt Nai tơ
giật phắt
đầu ngúc ngắc
đít vểnh lên
đá lung lung
trúng
cái cây
làm
chim
rơi thêm
kẹt nữa
Nai
phi đi.

Con chim to
trong hốc
tối mò
ê ẩm.
Càng nhìn quanh càng mỏi cổ
chim
quấn cánh lại
nằm đơ.

Bỗng
chân chim bị lôi rút lên
tuột cả lông
trầy cả bụng
nhưng
được kéo ra ngoài.

Chuyện này
đáng lý dài hơn
Nhưng
chim đã xoài ra ngủ
trên cành cây khác
rộng hơn
và không có lỗ
Nó vẫn sợ rơi
nên
không nhảy lò cò

lăn in ít thôi.

_o_

The big bird
on a branch perches
its wings wrapped around
its belly
plays hopscotch
nodes off
and snores
falls
into a tree hole
Crop dop cop cop
stuck
Can’t climb up
cries
to no avail
The big bird
its beak also massive
squiggles
in the hole
pitch black
It juts its beak
through a ring
outside
but that is not enough
to fully open the beak to shout
Thus the only possible sounds
are heard:
Croc coc coc cro cro

The rabbit
eats grasses
drink water
twiddles
not knowing
what to do next
continues then to eat grass
and drink.
The millipede
never reaching the end of its road
keeps undulating
in different directions
its legs
never tangled
but
Suddenly the millipede discovers nuisance
The ant
always shooting forth
for food, however far
or little
now gets hungry
and so it eats the food
It eats it all
then feels too guilty to go home.
The young deer
on green grass
googles innocently
And unintentionally
treads
on the millipede
and gets startled
and leaps and leaps.
The ant scurries away
also the rabbit.
The young deer
panics.

The big bird
hearing the wind
whistles
The deer approaches.
The big bird
pokes out his beak
into the deer’s eye.
Shocked, the deer
shakes its head
raises its ass
into kicks
and buckings
that hit
the tree
making
the bird
fall deeper
and further trapped.
The young deer
hops away.

The big bird
in its hole
so dark
aches over
The more it looks around the more it aches
so it
wraps its wings round
and lays still.

Suddenly
its legs are pulled up
its feather plucked
its belly scratched
but
the bird is wholly extracted.

This story
could have been longer
yet
the bird is asleep
on a different tree branch
much wider
and without hole
fearing still to fall,
it
no longer hopscotches
and
rolls around littler.

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in 52 weeks to write, a story a week, translation, unstranslatable. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s