Monthly Archives: January 2018

quả nho | the grape

quả nho dằn trong đám âu lo nát bét con két la hét rỉa sắc tím hồng chồng lấy môi nhắp nhắp chưa hết ngọt chua đắng chát đã nằm con tằm xóc hông lăn một vòng lăn hai mươi … Continue reading

Posted in a story a week, 52 weeks to write, translation | Leave a comment