gửi Z

moat - 1

đào hào là chuyện thật hay nhỉ.

đầu tiên có đất. đất lặng thầm nói với ta những gì có và có thể có trong lòng nó, đồng thời từ chối ta thấu suốt nó hay tài nguyên của nó. thì ta xỉa vào nó, hất thịt nó lên để làm lộ ra khoảng trống nó mang. ta kéo dài khoảng trống ra. rồi ta cho nước vào. lòng đất lại được lấp đi nhưng lần này ta bẻ cong sự cứng khô mà chêm vào dòng uyển chuyển. những cái hào như vậy thường quây trong nó một cấu trúc trấn thủ như cái thành hoặc ngôi đền. hào ở ruộng thì dẫn nước qua lại để tưới tiêu cho lúa. tựu trung hễ có hào thì ta có thể an tâm rằng bên trong nó ta còn cái gì đó.

quây trong những cái hào ta đã đào với nhau còn tất cả những khối hình chắc nịch dài rộng có lớp lót nảy êm vừa giúp các khối trượt đi chỗ khác vừa làm chỗ đệm cho những khối mới về sau này lắp thêm vào. những cái hào thì không kéo dài ra nữa, chúng để cho nước rút đi và cỏ dại chui lên.

thi thoảng tôi tìm lại, men theo chúng, ngắm nhìn góc và bề sâu đồng đều của chúng. Nếu không đào chúng cùng bạn, có lẽ tôi chỉ bới vừa đủ người nằm để khi đuối sức thì lăn ngay xuống đấy. Có khi đất sẽ khép lại, khâu bề mặt nó thành cái sẹo lồi rồi thế là thôi, giấu đi tôi mệt rũ. Nếu nước tràn qua thì tôi sẽ dập dềnh sấp ngửa loanh quanh dưới những bông súng và những cái đèn được thả vào hào. Vậy cũng ổn.

Có khi tôi vẫn vần vèo như thế khi bạn lắp cái này dựng cái kia đàng Đông đàng Tây. Thư này chỉ để nói với bạn rằng đào hào cùng bạn thật là hay và rằng tôi đang viết nó khi bò xoài thảnh thơi trên nền đất cũ.

chào thân ái,

T

Dear Z,

Digging a moat is an interesting thing isn’t it?

First there is earth. Earth softly tells us what is and what there might be inside of it, at the same time refuting to let us see through itself or its wealth. So we pierce into it, lance away its meat to clear the hollowness it bears. We elongate such empty space. Then we let water in. Earth is thus covered again but this time we have bent the rigidity to wedge in a current of flexibility. Such moats usually encircle fortified structures like castles or shrines. Moats in fields irrigate crops. in general where there are moats, we are safe to think inside of them we still have something.

Surrounded by the moats we have dug together there still are the blocks so solid long and wide with springy linings that help the blocks slide and also make the foundation for new blocks to assemble. The moats don’t lengthen more, they let water retreat and wild grass germinate.

Sometimes I look for them again, follow them, observe the angles and the leveled depths of them. If I didn’t dig them with you maybe I’d only stab it until it fit a person so when exhausted I could just roll down there. Maybe the earth would close, weaving its surface into a hypertrophic scar and then it’d be all, my worn out self hidden. If water flows past I’d float face up then down around under the water lilies or the lamps dropped in the moat. That should be good.

I may still ramble like that while you construct one thing and congregate another East and West. This letter is simply to tell you to dig moats with you have been nice and that I write it while lying down leisurely on the old earth.

Cordially,

T

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s