gửi X


Nếu bạn tìm được mã Morse

tôi đánh qua mùi hoa cứt lợn

bạn sẽ biết

phần sau của câu đố

đồng thời là chìa khoá của nó

chôn dưới

mảng bùn liêu xiêu

chưa kịp bám thêm bèo

đã trôi đi mất.

Chân bạn gác

lên tôi

như lên cục gỗ rơi

từ mỏ chim chiền chiện.

Tôi liệng cục gỗ.

Bạn

bôi đi tiếng đập cánh của con chim.

Te

Dear X,

If you find the Morse code

i’ve transmitted via the scent of chickweeds

you would know

the latter part of the riddle

also its key

is interred

under the slanted piece of humus

yet catching much water-fern

far along has flown.

Your leg rested

on me

as set on the wood

fallen from a cistiolid.

As i lance the wood

you

erase the flapping sound of the bird’s wings.

Dah

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in a letter a week, egreentea, translation, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s