gửi T

singing bowls

tôi tưởng viết cho bạn thì dễ nhứt trên đời nhưng hoá ra càng viết càng dở, càng khiến tôi ì ra và im thin thít. nên tôi gói tiếng gõ chén Tây Tạng gửi cho bạn. âm thanh màu xanh dương. hoặc màu tím. hoặc màu cam. hoặc màu xanh lá cây. Tuỳ bạn nghe gì thì nó sẽ ra màu đó. mình có thể nghe chung rồi ậm à ậm ừ về chuyện chúng ta dở hơi trong cuộc sống vô duyên.

T

ps: nếu không nghe gì thì tại bạn lãng tai đấy nhé 😉

Dear T,

I’ve thought writing to you would be the easiest thing in the world but as it turns out the more I write the worse it reads, which makes me want to stop it and clam up altogether. So I wrap this sound of Tibetan singing bowls and send it to you. The sound is blue. Or purple. Or orange. Or green. Depending on what you hear. We can listen to it and falter about our goofy selves in this uncharming life.

T

Ps: if you don’t perceive anything it’s totally due to your glitchy sense of hearing 😉

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in a letter a week, egreentea, next to me, translation, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s