gửi H

hole 3.jpg

Mỗi lần chở bạn đi chơi tôi lại muốn tìm một cái hố sâu đầy nước để quăng bạn xuống, đậy cái xe máy lên trên, ngồi ngay mép hố mà nhìn bạn ngộp thở vùng vẫy một lúc lâu rồi phưỡn ra chết. tôi sẽ khóc bạn cả ngày. và ngày hôm sau nữa. trong lúc đó thì xác bạn trương lên, xanh tái, đỏ nâu, rồi đen thui đi.

Tôi yêu bạn vô vàn H ạ.

T

To H,

Every time we hang, as I drive you around I always want to find a deep hole full of water to throw you down, cap it with the bike, and then sit on its verge to watch you squirm in suffocation and then cease, dead. I would cry for you the whole day. and the next day too. meanwhile your body amasses, turns bruise-blue, then lesion-red, and finally blackens.

I love you so much H I can’t ever tell.

T

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in a letter a week, egreentea, Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to gửi H

  1. Teefan says:

    Yêu gì mà gớm quá ! >.<

Leave a Reply to Teefan Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s