Monthly Archives: June 2017

Gửi J

  Tôi đang ở giữa một nơi trống không và trời tối nhanh đến phát sợ. Cơ bản là kém khoa chiêm tinh nên tôi không thấy sao Bắc Cực để dõi theo nhưng cũng chẳng có tú cầu nào … Continue reading

Posted in a letter a week, egreentea, translation, Uncategorized | Leave a comment

gửi I

bạn sống trong một cái ao. Cái ao có màu xanh của rêu, màu lục của nước, màu nâu của thân cây dấp ướt, màu trắng của hoa, màu đỏ chuồn chuồn ngô, màu bạc khi dăm tia nắng tụ … Continue reading

Posted in a letter a week, egreentea, next to me, translation, Uncategorized | Leave a comment

gửi H

Mỗi lần chở bạn đi chơi tôi lại muốn tìm một cái hố sâu đầy nước để quăng bạn xuống, đậy cái xe máy lên trên, ngồi ngay mép hố mà nhìn bạn ngộp thở vùng vẫy một lúc lâu … Continue reading

Posted in a letter a week, egreentea, Uncategorized | 2 Comments

Le ciel et son bon nuage

Tu es le cadeaux de l’eau Je son réflet Veux-tu pas Quand tu te demeures près de moi Te rester là En moi Tu vis Tu voles Pourquoi Si vite Disparaîts-toi? Tu es le cadeaux de l’eau Je son réflet … Continue reading

Posted in egreentea, Uncategorized | Leave a comment

gửi G

Tôi nghĩ mãi không ra viết cho bạn cái chi, thôi thì nói về hột cam vậy. Hôm qua tôi ngồi ở ban công ăn cam, vứt một ít hột cam vào chậu cây lưỡi cọp. Mười một hột. Ban … Continue reading

Posted in a letter a week, egreentea, translation, Uncategorized | Leave a comment