Gửi E

theatre_mask1600 copy.png

bạn dạy tôi mấy điều cốt yếu: “với hài kịch, thời điểm là yếu tố quan trọng nhất, cái gì đánh trúng thời điểm thì gây cười chân thực. thứ đến, sẽ luôn có một độ trễ nhất định giữa câu đùa của kịch và sự cười của khán giả nên đừng vội chạy theo diễn biến, cứ thong thả bình tĩnh thôi.”

tôi hiểu từng chữ lời của bạn nên lẽ dĩ nhiên là tôi chả bao giờ thực hiện được nó cả. cái hài trong kịch của tôi luôn lệch nhịp, và tôi nhất nhất trông đợi khán giả cười ngay khi tôi nghĩ họ phải cười cơ. hài kịch của tôi rơi lịch bịch, cái lăn đi đâu mất, cái vỡ ra và ỳ trơ ở chỗ không có gì đáng cười. thê thảm lắm.

mãi sau tôi nghĩ, phải chăng bi kịch chính là hài kịch trật thời?

may quá tôi không mất công nghĩ tiếp cái chuyện vẩn vơ này. Tôi chỉnh lại đồng hồ thôi.

nhớ bạn,

T

To E,

You taught me something crucial: “for comedy, timing is most important; if you deliver on time you’ll deliver truthful laughs. And there’s always a delay between a joke and the audience’s laughter, don’t run after happenings, take your time.”

I understand every word so there’s no doubt that I fail at it miserably. The comedy in my plays always misses a beat, and gee lord has mercy I always want the audience to laugh when I think they should laugh. My comedy thus drops like it’s not hot, its  pieces scattering, some broken, some laying lifeless where there can’t be any comic. So sad.

Long afterwards, I ask myself if tragedy is actually comedy that is off-timing.

It’s so fortunate that I haven’t spent time digging more on that bullshit. I just adjust my time keeper.

Miss you,

T

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in a letter a week, egreentea, next to me, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s