Monthly Archives: May 2017

Gửi F

Tên bạn hay nhất thế gian. Âm thanh cất lên từ phụ âm thứ nhất tưởng ngân ra mãi được nhưng chạm vào phụ âm thứ hai dịu dàng, từ đó gấp một đường sắc lẻm, nảy lên và lấp … Continue reading

Posted in a letter a week, egreentea, next to me, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Gửi E

bạn dạy tôi mấy điều cốt yếu: “với hài kịch, thời điểm là yếu tố quan trọng nhất, cái gì đánh trúng thời điểm thì gây cười chân thực. thứ đến, sẽ luôn có một độ trễ nhất định giữa … Continue reading

Posted in a letter a week, egreentea, next to me, Uncategorized | Leave a comment

Gửi D

Gửi D, Lần trước gặp nhau, bạn hỏi tôi “vì sao người ta luôn quay về quá khứ”. Nếu lúc đó tôi dừng lại thêm một giây để xét cho kỹ xem bạn có thực muốn hỏi – và hỏi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gửi C

Tôi chưa bao giờ biên thư cho bạn-thiệt-là-bạn theo kiểu bán hư cấu như vầy cả. Hoặc là tôi email cho bạn qua cái địa chỉ viết bằng tiếng Tây nếu không nhờ máy nhớ thì tôi chỉ sẽ đến … Continue reading

Posted in a letter a week, next to me | Tagged , | Leave a comment

Gửi B

Mình xem với nhau một bộ phim tôi không rõ sau đó nên cười hay nên khóc. “Nên” là chuyện đếch đứa nào quan tâm nhưng cả bọn vẫn nhìn nhau xớ lớ kiểu “rồi sao nữa” như thể hy … Continue reading

Posted in a letter a week, next to me, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment