Monthly Archives: April 2017

Gửi A

Tôi đến thăm bạn vào buổi trưa, hình như làm bạn giật mình. Cũng hình như cái ngạc nhiên của bạn không do cuộc thăm viếng ban trưa mà vì khách thăm là tôi. Trong một tích tắc, bạn nhìn … Continue reading

Posted in a letter a week, egreentea, next to me, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment