Monthly Archives: May 2016

nhân ngày dân lên tiếng: gửi chú áo xanh mạnh tay đánh anh áo tím

Chào chú. Cháu thấy chú trong phim tài liệu độc lập trên mạng; chú mặc áo xanh đồng phục với một nhóm chừng hai mươi chú khác, tóc chú hơi thưa, dáng chú thấp vừa, môi dưới chú bặm vào … Continue reading

Posted in egreentea, next to me | Leave a comment