Monthly Archives: April 2016

chuyện gặp nghệ sĩ và chuyện đường

  càng cuối tháng Tư trời càng nóng. vừa do thời vận đẩy đưa vừa do tinh thần cải tổ, dạo gần đây mình quan tâm đến lịch sử văn hoá nước nhà. một sáng trời đẹp và nóng, mình … Continue reading

Posted in egreentea | Leave a comment

chuyện ôm cây cuối tháng Ba (hơi dài)

sáng mình được chị Ly rủ đi ôm cây. bản tính bệ rạc không thắng được sự yêu cây và nhiệt tình ủng hộ nghệ sĩ nên trời còn khuya, xe tải còn chạy, gà chưa gáy mình đã lồm … Continue reading

Posted in egreentea | Leave a comment