Monthly Archives: November 2015

Tăng Pi và đề nghị của xóm trên

Chả bao giờ Tăng Pi để ý quá sức đến chuyện đứa này đứa kia mặc gì, chải tóc làm sao. Trong lớp có đứa nào đeo thứ gì lóng lánh bất thường đi nữa thì cậu sẽ là đứa … Continue reading

Posted in Tăng Pi | Leave a comment