Monthly Archives: June 2015

Tăng Pi gặp sư thầy khất thực

Mặt trời xuống còn khoảng ba mươi độ so với mặt đất, Tăng Pi đói bụng nên chạy ra sau nhà ăn hủ tiếu gõ. Xe hủ tiếu nằm ké vào bờ tường chung cư. Bờ tường đối diện có … Continue reading

Posted in Tăng Pi | 2 Comments