Monthly Archives: May 2015

Tăng Pi thuyết trình về hạnh phúc

Hôm nay giờ tiếng Anh mọi người thuyết trình về đề tài “hạnh phúc”. Thằng Quang Anh tên đầu sổ thuyết trình đầu tiên, giở cái giọng mỏng ngậm sữa của nó ra mở đầu như vầy: “Happiness is like … Continue reading

Posted in Tăng Pi | Leave a comment