Monthly Archives: April 2015

Tăng Pi đi khám bệnh

– Chị ơi Nguyễn Anh Tăng Pi thì họ ghi sao tên ghi sao chị ơiiiiiii? Tăng Pi chìa cuốn sổ khám bệnh chị hướng dẫn vừa đưa trở lại chị, trỏ tay vào mấy dòng thông tin chưa điền … Continue reading

Posted in Tăng Pi | 2 Comments