Monthly Archives: March 2015

ngữ pháp – góc dòm tham khảo cho bạn Tây học tiếng Ta

đọc được khoảng nửa cuốn sách “sơ khảo”, mình chợt nghĩ “hình như gần đây mình không hiểu gì mấy”. để kiểm chứng, mình lật lại vài trang vừa đọc xem có tóm tắt được đại ý của chúng không. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment