Monthly Archives: December 2014

học ngữ pháp – xỏ xiên

“Khi dùng ngôn ngữ mình thòng thêm rất nhiều hàm ngôn.” nhận định này tòi ra từ bài học sáng nay: ngôn ngữ trong bối cảnh bao hàm nhiều tiền giả định, tức là những thứ người nói chắc mẩm … Continue reading

Posted in egreentea | Tagged | Leave a comment