Monthly Archives: November 2014

học ngữ pháp – mới và cũ

bài học ngữ pháp buổi sáng của mình tiến đến cấu trúc câu, được một trường phái mô tả là cấu trúc chủ – vị và trường phái khác, đề – thuyết hồi phổ thông, trước giai đoạn lười học, … Continue reading

Posted in egreentea | Tagged | Leave a comment

học ngữ pháp tiếng Việt

dạo này mình dậy sớm dùng não một chút trước khi đi làm. sau một tuần thử-và-lỗi (tức là thử dùng não vào việc A thì chán quá lăn ra ngủ, xoay sang việc B cũng lại ngủ, đến việc … Continue reading

Posted in egreentea | Leave a comment