Monthly Archives: September 2014

thường dân đi xin lý lịch Tư Pháp

cơ quan giao mình nhiệm vụ to. để làm nhiệm vụ to thì các giấy tờ chứng nhận cho mình cũng phải to. Thế nên ngày đẹp giời trước khi nghỉ sinh nhật nước nhà mình đi xin lý lịch … Continue reading

Posted in egreentea | Leave a comment