thua cờ vua

Chiều thứ Bảy trời nhón nhón muốn mưa. Mình chơi cờ vua thua liền ba ván.

Ván đầu thua do khinh địch. Địch đã thua mình liên tục mấy tuần nay, mình chủ quan tăng tấn công lờ phòng thủ nên khi ngựa địch chiếu con tướng bắt con xe thì mình đâm tức tối, đánh lung tung. địch từ từ ăn hết xe ngựa tượng. khi mình còn một vua và bốn chốt, địch còn cả bộ sậu trừ hai chốt, mình nhận thua luôn cho đỡ mất thời gian.

Ván thứ hai thua do cay cú. Mình mở trận y như ván cũ, chắc mẩm ta đã định thần lại thì chớ hòng đánh úp như mười hai phút trước. địch cũng mở trận như ván cũ nhưng lần này đẩy hậu lên sớm hơn. mình dùng con ngựa bẫy con hậu, bọc lót bằng hậu nhà mình. địch đẩy con chốt lên canh me con ngựa thứ hai của mình, đồng thời kéo con tượng qua chiếu con vua. mình ăn được một con xe  nhưng vì bẫy hậu địch ghê quá nên nó chả chạy đâu nữa, thế là sau khi mình bắt con xe thì nó lại ở thế giam lỏng ngựa nhà mình. ngựa nhà địch lại chơi thêm cú chẻ, chiếu tướng bắt hậu. thôi mình lại thua.

Ván thứ ba thua do xuống tinh thần. Rút kinh nghiệm hai trận đánh lủng củng, mình nhủ bụng trận này nhập thành bảo vệ vua cái đã rồi bình tĩnh động não trái não phải dàn trận cho đều. nghĩ vậy nhưng khi địch tấn công mình lại hăng tiết, bất chấp phi ngựa bát náo, quên phéng kế hoạch nhập thành. khi hậu địch đến sát cửa, không còn nhập thành được thì mình phải đẩy nó lên giữa trận và tạo điều kiện cho xe trái phòng ngựa địch bắt xe phải. ngựa địch ngửi thấy mùi bấn loạn, không bắt xe mà lùi lại một bước cho hậu tấn công. hậu địch đủng đà đủng đỉnh kèm sát vua nhà mình. sau hai bước tăng-gô sát mí, địch cho con chốt lên doạ bắt vua. mình áng chừng thế địch không ép mình như ép nước mía được nên cho vua bắt luôn con chốt để trừ hoạ. địch nói “a, thật thú vị” ba lần. vua mình đã ở trong đất địch rồi mà không nằm trong thế bị chiếu, cùng lúc đó hậu mình chờ một nước để chiếu vua kia. Thú vị quá đi chứ còn gì nữa. Thế rồi địch kéo hậu về ngay đầu chốt địch, chiếu hết cờ. Ở cánh trái hậu nhà mình vẫn chờ điệu tăng-gô lỏng ra một tí là bắt bí vua kia, nhưng nước địch vừa đi dồn vua mình từ thế qua lại tự do ngay giữa bàn cờ vào cảnh đứng thì bị bắt, đi trái thì bị bắt, đi phải thì bị bắt, ăn quân cũng bị bắt luôn mà không có quân nào xung quanh bảo vệ hoặc thí giúp được. thôi xong. ngậm ngùi nhận thua, mình bỏ đi phơi quần áo.

Hôm nay đáng lẽ viết blog về các hoạt động ngoại khoá trong tuần nhưng dòng thời sự đang xoáy vào chiến trận nên viết blog đánh cờ cho có không khí chiến lược. thua cờ xong, phơi quần áo xong trời vẫn chưa mưa.

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in egreentea. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s