Monthly Archives: May 2014

thua cờ vua

Chiều thứ Bảy trời nhón nhón muốn mưa. Mình chơi cờ vua thua liền ba ván. Ván đầu thua do khinh địch. Địch đã thua mình liên tục mấy tuần nay, mình chủ quan tăng tấn công lờ phòng thủ … Continue reading

Posted in egreentea | Leave a comment