Monthly Archives: February 2014

tập đàn

cô giáo piano nói mình ráng mỗi ngày tập đàn một chút. hôm nay chiều ăn bún lòng về có nhiều năng lượng, mình hăm hở tập đàn. đặt đồng hồ mười lăm phút (lâu hơn sẽ nản mà chóng … Continue reading

Posted in egreentea, tình hình âm nhạc | Leave a comment