vá cổ áo

Mình cắt mạc áo làm nó hở ra một đường, đồng thời rách một lỗ. Thế là mình xúc tiến may nó lại.

Vết hở khoảng 5cm, cái lỗ chừng nửa cm nằm trong vết đó. Mình rút đoạn chỉ khoảng 25cm nhẩm tính như vầy gấp đôi lại, thút nút, chắc đủ. Chỉ không cùng màu với áo nhưng mình nhẩm tiếp là áo xanh chỉ xám thì cũng được. Mình mút đầu chỉ đúng như bà dạy, xâu chỉ qua lỗ kim, so đuôi hai đầu chỉ, quấn nó vòng qua ngón tay, thắt lại. Mình thắt nút hơi dở nên nó thừa ra 1cm đằng sau cái nút. Mình cho là không quan trọng, bỏ qua.

Áo bằng chất gần giống như len nhưng chắc nhiều ni-lông hơn len vì mình mua rất rẻ gần nhà. Đề phòng chỉ bị lỏng do áo co giãn, mình kéo nó ra một chút theo chiều dọc. Mình cũng cẩn thận gấp đường may lại giống như nó được gấp (che cái lỗ), đâm kim từ mặt sau lên để mặt này không thấy đuôi đường may. Mình đưa kim lên xuống hai lần, kéo kim lên. Đường may rất ghê nhưng nhoè vào màu áo không thấy rõ. Mình đưa thêm hai đường kim nữa. Ngó lại thấy cái mép vải đáng lẽ nằm bên trong thì lại thò ra ngoài vô tổ chức quá nên mình khâu ngược lại hai mũi, dí nó vào trong. Đường may dày lên gấp đôi, lại thêm chỉ dư của đường may cũ mình lười không rút ra nên nhìn khá xấu. Mình vẫn cho rằng màu áo che được tuốt nên làm tới thêm 2cm nữa, và quay lại 1cm vì lỗi tương tự, sau đó thẳng tiến đến đuôi vết hở luôn. Xong. Mình thút cho nó cái nút đôi để chỉ đừng bung ra. Rồi mình cắt chỉ thừa đi, hài lòng dễ sợ vì đã đoán đúng đoạn chỉ 25cm đủ sức khâu vết hở 5cm.

Lộn áo lại, mình phát hiện nhìn từ mặt bên kia đường may còn ghê hơn mặt bên này, vải thò ra và/hoặc bị giấu vào chả theo đường hướng gì sất. Và mặt bên ấy màu nhạt hơn nên đường chỉ xiêu vẹo nhìn rõ mồn một. Mà thực ra mặt này mới là mặt phải của áo, chỉ vì mình bỗng dưng muốn mặc bề trái ra ngoài nên đã lật nó lại thôi. Hơi xấu thật. Bài học rút ra là không nên cắt mạc áo lung tung. Nếu muốn cắt lung tung thì kỹ năng nữ công phải tốt một tí.

Ày, nhưng thế này cũng không sao. Một là phải đi chào bạn rồi, hai là khả năng mình sửa hỏng cao hơn sửa thành công, ba là đằng nào mình cũng mặc bề trái ra ngoài. Thế nên mình đi chào bạn luôn. Bạn về xong mình đi ăn phở, rồi về nhà uống một ly bia, viết blog.

Coi như vá thành công cổ áo len ni-lông.

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in egreentea. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s