Monthly Archives: January 2014

nuôi mẻ

Bà nuôi mẻ bằng cách bỏ cơm nguội vào một cái hũ nhựa và cho thêm ít “cái mẻ” lên cơm, đóng hộp lại, để vào góc chạn, khoảng một tuần là xong. Mình hỏi vậy mẻ là cơm nguội … Continue reading

Posted in next to me | Tagged | Leave a comment

Động vật ở chỗ làm

Chỗ mình làm nhìn qua nhìn lại khá nhiều động vật. Một số con đáng kể như sau: Gà chọi ngoài bãi giữ xe, được các anh giữ xe “cưng còn hơn vợ”. Lúc gà không ở trong lồng thì … Continue reading

Posted in egreentea | Leave a comment

vá cổ áo

Mình cắt mạc áo làm nó hở ra một đường, đồng thời rách một lỗ. Thế là mình xúc tiến may nó lại. Vết hở khoảng 5cm, cái lỗ chừng nửa cm nằm trong vết đó. Mình rút đoạn chỉ … Continue reading

Posted in egreentea | Leave a comment