Monthly Archives: October 2013

thay nhớt xe

Hôm qua mình đi thay nhớt xe máy. Tiệm có chương trình khuyến mãi thay nhớt được rửa xe miễn phí. Một anh tiến lại hỏi mình “Thay nhớt rửa xe hả chị?” Mình không có nhu cầu rửa xe … Continue reading

Posted in egreentea | Leave a comment