Monthly Archives: August 2013

Ngày Chủ Nhật hơi mưa

Chủ Nhật tuần trước trời âm u, mình dậy lúc 9 giờ sáng thấy hơi đói nên đi xe máy ra cách nhà 500 mét mua bánh. Trên đường về mình ghé tiệm thời trang xem áo màu xanh chuối. … Continue reading

Posted in egreentea | Leave a comment