Monthly Archives: January 2013

Đánh bóng răng

Hôm nay mình đi đánh bóng răng. Bác sỹ dùng cây chổi đầu tròn chà răng y như cách người ta chà bóng sàn nhà. Máy kêu zí zí zí. Mình hài lòng với so sánh trong đầu quá quên … Continue reading

Posted in egreentea | Leave a comment