hát: cô Kờ ngủ trưa

cropped-img_4303.jpgghếch chân lên trán đánh giấc trưa

một mảnh mộng con bé cũng thừa

ấp e dè chén chưa đầy bát

khủng khỉnh đong đưa nữa vẫn vừa

Advertisements
Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc | Leave a comment

Hát: The physicist’s Ferris wheel

cropped-img_4304.jpg

They’ve built a ferris wheel
In the zoo
where afternoons spill on ice-cream trucks
And the trees, tall and short
Absorb the larks’ trills
The ferris wheel lights up at night
Spins it spins as leisurely as the days
o ferris wheel

You say there are strong and weak
Gravitational and electromagnetic
The forces that keeps things together
And bind them forever
No probing, no fusing
You can’t see them moving

They’ve built a ferris wheel
In the zoo
where afternoons spill on ice-cream trucks
And the trees, tall and short
Absorb the larks’ trills
The ferris wheel lights up at night
Spins it spins as leisurely as the days
o ferris wheel

The experiments we slate
The formulae we fake
The hypotheses that radiates
The failures we anticipate
We go on we continue
There is no end to a circle

They’ve built a ferris wheel
In the zoo
where afternoons spill on ice-cream trucks
And the trees, tall and short
Absorb the larks’ trills
The ferris wheel lights up at night
Spins it spins as leisurely as the days
o ferris wheel

There is no end to a circle
There is no farewell
On a ferris wheel

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, Uncategorized | Leave a comment

Hát: tiếng trên đồng

Con lừa ra vào ngơ ngác
Núi phẳng như đồng
Hang phẳng như đồng
Đồng trống không
Con lừa ra vào ngơ ngác

Con cá xuôi xuôi con cá xuôi xuôi
Sông cạn như đồng
Giếng cạn như đồng
Đồng trống không
Con cá xuôi xuôi con cá xuôi xuôi

Bước một vòng lăn một vòng
Nhìn cây nhìn suối
Nhảy lên ngồi xuống
Còn nơi nào để bước để lăn để nhảy để ngồi

Ứ ứ a a
Ứ ứ a a
Tiếng dội lên đồng
Đồng trống không
Ứ ứ a a
Ứ ứ a a
Tiếng dội không
Không không không
Ứ ứ a a
Ứ ứ a a

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

Hát: Ngày ngày trông trông

cropped-img_4303.jpg
Một ngày tắc kè không đổi màu
Tôi sẽ mang cho em
Đám mây nhàu
Gói xôi

Một ngày kiến không dẫn đường
Tôi sẽ mang cho em
Vạt nắng gương
Soi lưng em đằm bóng

Ngày nào không dài
Và đêm nào không cong
Tôi nghe gió cuộn vào lòng
Tôi nghe sóng rách bong
Tôi nghe chim én khóc ròng
Tôi nghe em hát
Ai ải ài ai

Một ngày ngô không tròn múp
Tôi sẽ mang cho em
Tai nhện cụp
Dệt thơ

Một ngày khoai không còn vỏ
Tôi sẽ mang cho em
Mầm cỏ đỏ
Cấy cho hồng máu em

Ngày nào không dài
Và đêm nào không cong
Tôi nghe gió cuộn vào lòng
Tôi nghe sóng rách bong
Tôi nghe chim én khóc ròng
Tôi nghe em hát
Ai ải ài ai

Ngày chưa tới
Tôi mãi trông
Trông mãi trông
Cho ngày không tới
Trông mãi trông
Vì ngày không tới
Trông mãi trông
Ai ải ài ai

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

Week 30

Crayons

There is a crayon in my head
Which draws things I don’t get
There is a shovel in my head
Which digs holes I don’t need
There is a needle in my head
Which for lack of thread
Just lies there piercing my thoughts
There is a rope in my head
That tangles itself in knots
There is a stone in my head
Which skips and skips and skips
There is a hand in my head
Which taps and flaps and slaps
There is a sound in my head
Which lets nothing else heard
It rings and sings and slings and stings
It hurdles and curdles
It flips
It floats it dives it glides it strikes
It sprints
It reverses it kicks it stomps it blocks it flaunts
And I
Have but a crayon

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

Week 29

As you’re gone
The gap between knowing and accepting
Is about a week long.
I’ll give it that
To forget
Then perhaps
Another
To reflect
And another
To recall
Then the last
To regret
Next week
I shall write it down
The next one
To read
another
To reread
Another
To rework it
Another, times five thousand one hundred and three
To be satisfied
Then
The words that stay
I will save
In a memory stick
And safely remove it
From my mind
Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, Uncategorized | Leave a comment

Week 28

Checkered

Your pieces ramble around
Behind my battle ground
My pawn nears your end wall
It takes a step
Though not needing to do it
Your king
Doesn’t look back
Nor
Can it do so
For we both know
Here comes a stale mate
Or a loss
Your move.

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, notranslation, Uncategorized | Leave a comment