cổng hoa

hoa-xoan-2

Cậu thơ, cậu bảo, lại dùng trà
Em sắm hài xinh lấm tấm hoa
Em đeo cái nải xanh biêng biếc
Em đi, chẳng chốc đã chạm nhà. 

Chó một đôi con ngoe nguẩy đít
luýnh quýnh ra điều hắn biết ta
Phong thanh lốc cốc dăm tiếng guốc
Chó vui, bụng em cũng hát ca

Tề chỉnh lau li lụa với là
Cất tiếng cậu thưa “Mợ lại à.
Tôi mừng nhưng phải thưa với mợ
Đây đấy, nhưng tôi sắp đi xa.”

Cái gì cơ?

Chiều hôm khú khẳm trời buông xuống
Chim lợn lang thang lánh phân hoa
Mới hay tôi thật nòi khắc bạc
Mang mang chấp nhất nội can qua
Đến nay biết chẳng nên lưu cữu
Thì thôi, chào mợ, vọng an gia

Cậu nói vậy rồi phất áo bỏ đi
Hai con chó chạy theo nhắng nha nhắng nhít

Ngõ này duyên quá, hoa với hoa
Hàn ôn mấy chuỗi phất đà đà
Gạt lời em quay sang lối cũ
Gạn ý, ế giương, nhịp tà tà
Lộ rày vừa xa vừa văng vắng
May gân chưa mỏi, gối chưa già
Hài em còn chắc, hành trang nhẹ
Nhất pha nhị sa, mộng yên hà.

Iem chào cậu.

Advertisements
Posted in 52 weeks to write, a story a week, Uncategorized, unstranslatable | Leave a comment

xuôi dòng

đò

Đò con một chiếc xuôi dòng
ta đi thấy ngược, ta vòng vào đây
Ngó ai tha thướt như mây
ta theo. Người quát: “Ơ này, đi đâu?”

Đò bao chuyến mãi không thấy bến
Đã cam rồi, lại đến được đây
Há người rỗi được đôi ngày
tôi xin thưa chuyện, tửu thay cho trà

Người khen ta khéo ăn khéo nói
chưa trọn tuần đã gói mở dập dình
Người rằng thuỷ tại hữu kình
trông sương trông gió trông hình mà xuôi.

Ta trông đến cạn nước rồi
Lộng khơi trong đục chẳng lơi bận nào
Người rằng ư ẩn khôn lào
Chăng chi dăm khúc thế nào cập khôn

Bỗng nghe gió chướng xà qua gáy
Thu tửu về, ta quẩy nải đi
Người canh cho đích triều kì
Ta trì hồi vậy, người thì lơi neo

Một mình, ta thả dây lèo
Dây ngắn, buồm không giương, ta đành chèo cho xong
Một mình, ta lại xuôi dòng
Bến nào ngược nước ta sẽ lại vòng vào chơi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Đưa nhện đi chơi | Bringing spiders out

banana petiole 1

Cháu đưa đàn nhện đi chơi
Ông nói
Mày ôm cho khéo không rơi cả bầy
Cháu cho vào cái túi dầy
Ông nói
Chân tay nó mỏng, hẳn tày hoày ra
Quả, mười chết bảy còn ba
Hai còn bám chắc một đà đung đưa
Ông nói
Bao nhiêu chân nữa mới vừa
Nó đang lành lặn mày lừa đi đâu
Tám con nhện quắp âu sầu
Rải lên đọt chuối một tầu co ro
Gió đưa chuối lắc phập phò
Thò vào cửa sổ
Cù cổ cháu
Cháu ngờ
Hồn nhện tơ
Ghé về.

I bring a bunch of spiders out
Grandpa says
Hold them well, or they’d fall off
I put them in a thick bag
Grandpa says
Their legs are fragile, it’d be a mess that way
Indeed, from ten seven have died
Two still cling on, one lifelessly sways
Grandpa says
How many legs do you need
That you gotta trick them out of their whole healthy selves like that
Eight sadly crumbled spiders
Laid on a banana petiole
In a breeze the leaf trembles
It reaches inside the window
Tickling my neck
I suspect
It’s the souls of cellar spiders
Paying a visit.

Aside | Posted on by | Leave a comment

Chim, Thỏ, Rết, Kiến, Nai | Bird, Rabbit, Millipede, Ant, and Deer

 

ret

Con chim to
đậu trên cành
cánh quấn quanh
bụng
nhảy lò cò
ngủ gật
còn ngáy to
ngã
vào lỗ cây
lục cà lục lục
mắc kẹt
không leo lên được
Khóc
cũng chẳng ai lo
Chim to
cái mỏ cũng to
quẫy
trong hốc
tối mò
thò
mỏ
theo một lỗ
ra ngoài
thì chỉ được một mẩu
không đủ banh họng gào
Tiếng lúc bấy giờ
nghe:
khọc khọc khọc khò khò khò

Con thỏ
ăn cỏ
uống nước
lui cui lui cui
chả biết
làm gì tiếp
lại ăn cỏ
lại uống nước.
Con rết
đi mãi không hết đường
lượn lờ lượn lượn
phải trái xuống lên
chân cẳng
không bao giờ rối
nhưng
bỗng thấy phiền.
Con kiến
xông pha
găm mồi xa
tha mồi nhỏ
lúc đói
ăn mồi
ăn hết rồi
không dám về nhà.
Con nai tơ
đạp cỏ xanh
nhìn dáo dác
ngơ ngác
đạp thêm một phát
bẹp con rết
giật mình
nhảy pặc pặc
kiến chạy đi
thỏ cũng chạy đi
Nai
sợ.

Con chim to
nghe gió
huýt ra
Nai lại gần
Chim
thò mỏ ra
trúng mắt Nai tơ
giật phắt
đầu ngúc ngắc
đít vểnh lên
đá lung lung
trúng
cái cây
làm
chim
rơi thêm
kẹt nữa
Nai
phi đi.

Con chim to
trong hốc
tối mò
ê ẩm.
Càng nhìn quanh càng mỏi cổ
chim
quấn cánh lại
nằm đơ.

Bỗng
chân chim bị lôi rút lên
tuột cả lông
trầy cả bụng
nhưng
được kéo ra ngoài.

Chuyện này
đáng lý dài hơn
Nhưng
chim đã xoài ra ngủ
trên cành cây khác
rộng hơn
và không có lỗ
Nó vẫn sợ rơi
nên
không nhảy lò cò

lăn in ít thôi.

_o_

The big bird
on a branch perches
its wings wrapped around
its belly
plays hopscotch
nodes off
and snores
falls
into a tree hole
Crop dop cop cop
stuck
Can’t climb up
cries
to no avail
The big bird
its beak also massive
squiggles
in the hole
pitch black
It juts its beak
through a ring
outside
but that is not enough
to fully open the beak to shout
Thus the only possible sounds
are heard:
Croc coc coc cro cro

The rabbit
eats grasses
drink water
twiddles
not knowing
what to do next
continues then to eat grass
and drink.
The millipede
never reaching the end of its road
keeps undulating
in different directions
its legs
never tangled
but
Suddenly the millipede discovers nuisance
The ant
always shooting forth
for food, however far
or little
now gets hungry
and so it eats the food
It eats it all
then feels too guilty to go home.
The young deer
on green grass
googles innocently
And unintentionally
treads
on the millipede
and gets startled
and leaps and leaps.
The ant scurries away
also the rabbit.
The young deer
panics.

The big bird
hearing the wind
whistles
The deer approaches.
The big bird
pokes out his beak
into the deer’s eye.
Shocked, the deer
shakes its head
raises its ass
into kicks
and buckings
that hit
the tree
making
the bird
fall deeper
and further trapped.
The young deer
hops away.

The big bird
in its hole
so dark
aches over
The more it looks around the more it aches
so it
wraps its wings round
and lays still.

Suddenly
its legs are pulled up
its feather plucked
its belly scratched
but
the bird is wholly extracted.

This story
could have been longer
yet
the bird is asleep
on a different tree branch
much wider
and without hole
fearing still to fall,
it
no longer hopscotches
and
rolls around littler.

Posted in 52 weeks to write, a story a week, translation, unstranslatable | Leave a comment

nhớ chàng | missing you

chuoi xanh

Nhớ chàng em biết để đâu
bỏ vào hạt bưởi mà xâu thành vòng
Đeo lên ngứa ngáy khôn cùng
em đem em dú cho hồng chuối xanh
Chả hường, chuối trổ thành cành
Nào em có biết là lành hay nguy
Đâu đành cắt phéng nó đi
hít vào, em ngắm đến khi nó tàn.
Thở ra, em thấy
nhớ chàng
vô duyên….

#

What to do with how much I miss you
I put it in grapefruit seeds and make a necklace
Wearing it unbearably itches
I put it with bananas for them to ripe
They don’t, on the contrary they grow branches
I have no idea if that’s prosperous or perilous
Not wanting to cut them off
I inhale and look at them till they wither
As I exhale, I see
this missing of you
a senseless matter….

Posted in 52 weeks to write, a story a week, Uncategorized, unstranslatable | Leave a comment

nóng | the heat

americantoad3
Nóng đến nỗi
chuồn chuồn khóc nứt cả môi
xương rồng vãi đái nhái thôi phập phò
dế ve cụp đít ngưng hò
tò vò nín đẻ nhện thò chân ra.

định về để tắm ao nhà
ao nhà hết nước nên ta lên cầu
trên cầu lặng gió phát sầu
áo ta đã cởi phải thâu vào lòng
trong lòng ta sứt mấy vòng
ai khâu lại giúp ta trồng cây cho.

“Cây gì cơ?”
“cây si nhé?”
“To hay bé?”
“to thật to”
“Thì lâu lắm”
“có vội không?”
“…”
“đi đâu đấy?”
“…”
“coi chừng đá và dây”
“…”

Nóng to
đổi nắm xôi vò
lấy quạt mo
quạt
quạt.

---

There’s so much heat that
dragonflies’ lips crack from crying
cacti seep, toads cease to puff
crickets and cicadas silently tuck in
wasps no longer breed, spiders stick out their legs

I want to bathe in my pond
But it’s drained so I climb on the bridge
There’s no wind there, so sad
My top removed and at once taken back in
My inside here and there chip
I’d grow a tree for anyone who helps.

“What kind of tree?”
“A banyan”
“Tiny or grand?”
“As grand as it gets”
“Too much time is needed”
“Are you rushing?”
“…”
“Where’re you heading?”
“…”
“Beware of stones and threads”
“…”

Major heat
I exchange a ball of rice
for a fan of betel leaf
to fan
fan
Posted in 52 weeks to write, a story a week, translation, Uncategorized, unstranslatable | 2 Comments

quả nho | the grape

main-qimg-e7e09865a744ca0f6a4ceed4da3ab448-c

quả nho
dằn trong đám âu lo
nát bét

con két
la hét
rỉa sắc tím hồng

chồng
lấy môi nhắp nhắp
chưa hết ngọt chua đắng chát
đã nằm

con tằm
xóc hông
lăn một vòng
lăn hai mươi tám vòng
không mắc ói
gói
vào lá nho
ngáy o o.

---

the grape
pressed in a thicket of anxiety
splashes

the parrot
screeches
in nibbling the shades of purple and pink

husband
his lips nipping
barely the sweet sour bitter acrid
lies down

the silkworm
its belly almost bursting
rolls once
rolls twenty eight rounds
doesn't get sick
wraps
in a grape leaf
snores o o.

 

Posted in a story a week, 52 weeks to write, translation | Leave a comment